torenvalk in Brielse Dom toren

De restauratiewerkzaamheden aan de toren van de Sint-Catharijnekerk zijn door een bijzondere bezoeker tijdelijk stilgelegd. Tijdens het opbouwen van de steiger is een broedende torenvalk gesignaleerd. Deze roofvogelsoort met toepasselijke naam heeft een voorkeur voor een beschutte slaap-en broedplaats. De valk heeft zo’n plek gevonden in een nestkast aan de toren van de kerk.

Een ecoloog heeft geconstateerd dat de eieren inmiddels zijn uitgekomen. De werkzaamheden worden hervat zodra de jongen van de torenvalk zijn uitgevlogen. Verwacht wordt dat dit over enkele weken is.

Contact

Stichting Behoud Brielse Dom
Sint Catharijnehof 1
3231 XS Brielle

info@debrielsedom.nl